Reklamy na 2012N

Dyskusje o wagonach Twist 2012N oraz 2012N-10
Wiadomość
Autor
Marek Olechnowicz
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2023, 12:38

Re: Reklamy na 2012N

#101 Post autor: Marek Olechnowicz » 18 maja 2023, 12:51

Szanowni Państwo,
chciałbym zapytać Państwa - jako sympatyków komunikacji tramwajowej - co sądzicie o reklamach, które spółka Tramwaje Śląskie zamieszcza na swych wagonach? Od wielu lat walczę, niestety mało skutecznie, z tą reklamozą. Szczególnie irytuje mnie zaklejanie okien folią OWV. Ostatnio skierowałem następujące pismo do TŚ S.A., ZTM, władz i radnych wszystkich miast, po których kursują tramwaje, a także do podmiotów publicznych, które na tramwajach się reklamują:


Wielmożni Państwo,

chciałbym zwrócić Państwa uwagę na problem uciążliwych dla pasażerów reklam, które umieszczane są na oknach wagonów tramwajowych spółki Tramwaje Śląskie S.A., a których elementy zasłaniają okna tychże wagonów, utrudniając, a wręcz uniemożliwiając pasażerom tramwajów wyglądanie przez nie. Samorządowa spółka Tramwaje Śląskie S.A. we współpracy z prywatną spółką Business Consulting od około 20 lat oszpeca swoje tramwaje, umieszczając na nich pstrokate, wielobarwne, przeskalowane, nieestetyczne reklamy. Zrozumiałym byłoby, w obecnej sytuacji ekonomicznej, gdzie mamy do czynienia ze wzrostem kosztów takich jak energia elektryczna uzyskiwanie dodatkowych wpływów przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. z tytułu działalności reklamowej, tym nie mniej jednak działalność ta winna posiadać pewne racjonalne ograniczenia, w tym przede wszystkim brak możliwości ekspozycji reklam na oknach wagonów tramwajowych. Jak dowiodę poniżej, możliwe jest uzyskiwanie większych przychodów z działalności reklamowej, przy jednoczesnym jej ucywilizowaniu. Do wykonywania reklam wielkoformatowych na tramwajach stosowana jest przez ich wykonawcę – spółkę Business Consulting folia typu one-way-vision (OWV). Wedle deklaracji spółki Tramwaje Śląskie S.A. przepuszczalność przedmiotowego tworzywa wynosi około 70%. Jest realnym, że okrągłe otwory w materiale tym stanowią 70% jego powierzchni, tym niemniej jego struktura sprawia, że po naklejeniu na szyby tramwaju wewnątrz panuje półmrok, a wyglądanie jest niemożliwe. Próby dostrzeżenia czegokolwiek za oknami tak oklejonego tramwaju męczą wzrok, niemożliwe jest odczytanie istotnych informacji na zewnątrz tramwaju. Widoczność dodatkowo pogarsza się w porze nocnej, a także w czasie opadów atmosferycznych. Powyższe skutkuje możliwością zgubienia się przez pasażerów (w znacznej mierze osób starszych), pominięcia przystanku – ogólnie utratą orientacji w terenie. Nie jest pomocny tu nawet system dynamicznej informacji pasażerskiej. Poniższa fotografia prezentuje realną widoczność przez folię OWV. Zaznaczyć warto, że pod reklamę wybierane są najczęściej wagony niskopodłogowe – w tym od jakiegoś czasu jedne z najnowszych w spółce - wagony typu Pesa 2012N. Nadmieniam, że przedmiotowe działania Tramwajów Śląskich S.A. stoją w jawnej sprzeczności z celami projektów unijnych realizowanych obecnie przez spółkę. I tak:
nie może być mowy o poprawie ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego dla podróżnych, bowiem komfort ulega w przypadku całkowitego oklejenia tramwaju drastycznemu pogorszeniu – a zatem o jakiejkolwiek atrakcyjności podróży tramwajem de facto pozbawionym okien nie może być mowy; wizerunek poprzez zachwianie spójnego systemu identyfikacji wizualnej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM – obrazowo legnie w gruzach
trudno mówić o zmniejszeniu udziału komunikacji indywidualnej na rzecz publicznej, gdy celowo pogarsza się komfort podróży tramwajami, osiągając przy tym minimalne zyski (o czym dalej). Osobiście z uwagi na ryzyko obsłużenia mojego kursu przez wagon oklejony reklamą, nie korzystam z komunikacji tramwajowej obsługiwanej przez Tramwaje Śląskie (nad czym ubolewam)
w mojej ocenie działania polegające na oklejaniu wagonów tramwajowych folią reklamową stoją w sprzeczności z postulowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. ograniczeniem negatywnego oddziaływania komunikacji tramwajowej na środowisko. Produkuje się bowiem do oklejenia każdego z wagonów kilkaset metrów kwadratowych różnego rodzaju folii, które zadrukowuje się farbami. Generuje to powstanie znacznej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które należy zutylizować. Nie jest to z pewnością postawa proekologiczna.

Należałoby w tym miejscu wspomnieć o aspekcie finansowym. W roku 2021 przychód z ogółu działalności reklamowej (a więc też z reklam na infrastrukturze, budynkach etc.) wyniósł w spółce Tramwaje Śląskie S.A. 355 059, 60 zł. przy ogólnym przychodzie na poziomie 242 410 870,53 zł, co stanowi niespełna 0,15 ogólnych przychodów spółki. Powstaje pytanie – czy warto oklejać okna w tramwajach dla tak niewielkich – w skali działalności przedsiębiorstwa przychodach? W mojej ocenie nie zmniejszyłoby przedmiotowych przychodów wycofanie możliwości oklejania okien przez reklamodawcę.

Przykład: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” zleciło spółce Business Consulting sp. z o.o. umieszczenie reklamy na wagonie niskopodłogowym Konstal/Alstom 116Nd o numerze inwentarzowym 806, należący do spółki Tramwaje Śląskie. Na wagonie tym została umieszczona grafika reklamowa, promująca jubileusz 95-lecia tej rozgłośni, oczywiście zaklejono wszystkie okna poza wyjściami ewakuacyjnymi. Zezwolono na roczny okres ekspozycji przez cały rok 2023. Zgodnie z informacją publiczną otrzymaną od spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” roczny koszt ekspozycji tej reklamy na wagonie tramwajowym wyniósł 5700 zł netto (sic!). Dodatkowo Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” uiściło należność w kwocie 12 500 zł netto spółce Business Consulting tytułem wykonania przedmiotowej reklamy. Z powyższego wynika, że dzienny przychód spółki Tramwaje Śląskie z tytułu umieszczenia przedmiotowej reklamy wynosi w zaokrągleniu 15,61 zł netto! A zatem jest to równowartość niespełna 4 najtańszych biletów jednorazowych ZTM Katowice. Obrazowo rzecz ujmując, reklama dziennie przynosi przychód analogiczny z przychodem osiągniętym przez przewiezienie tramwajem 4 pasażerów na krótkim odcinku. Powstaje pytanie – czy dla tak niewielkiego zysku warto pozbawiać pasażerów komfortu podróży? Nadto zauważyć należy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie na stronie internetowej: https://www.mpk.krakow.pl/pl/cennik-reklam/ (dostęp 17.05.2023) prezentuje cenniki reklam. Jest rzeczą oczywistą, że zaklejanie bocznych okien w wagonach tramwajowych jest absolutnie zabronione. Przewoźnik ten jednak dopuszcza ekspozycję materiałów reklamowych poniżej i powyżej linii okien. Zgodnie z informacją zawartą na wyżej przytoczonej stronie internetowej, roczny koszt ekspozycji reklamy wynosi na wagonie przegubowym, a więc analogicznym do posiadanego przez Tramwaje Śląskie S.A. wagonu typu 116Na wynosi 54 101 zł netto. A zatem blisko dziesięciokrotnie więcej aniżeli w spółce Tramwaje Śląskie (która swojego cennika nie podaje do wiadomości publicznej). Jeszcze raz należy w tym miejscu podkreślić, że krakowskie reklamy na tramwajach nie stanowią istotnej uciążliwości dla pasażerów, ponieważ nie umieszcza się na nich żadnych elementów na oknach. Nadto należy zauważyć, że potencjalnych odbiorców reklam w Krakowie jest mniej, aniżeli w miastach metropolii Silesia, Kraków bowiem zamieszkuje nieco ponad 800 000 mieszkańców, natomiast miasta, będące udziałowcami spółki Tramwaje Śląskie (wyłączając Gliwice) zamieszkuje łącznie około 1 400 000 mieszkańców. Proszę zatem wszystkich adresatów niniejszego pisma o wyjaśnienie czy też podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia tak ogromnej rozbieżności w kosztach ekspozycji reklam na tramwajach pomiędzy TŚ S.A., a MPK Kraków S.A. Nie jest również prawdą, że niemożliwe jest wykonanie ekspozycji na tramwajach z wyłączeniem szyb. Często bowiem te same kampanie realizowane są w Krakowie i GOP, przy czym projekty krakowskich reklam dostosowane są do wymogów tamtejszego przewoźnika i nie obejmują powierzchni okien.
Warto zaznaczyć, że skandalem w mojej ocenie jest przyczynianie się instytucji publicznych do drastycznego pogorszenia komfortu podróży tramwajami w GOP. I tak, na dzień dzisiejszy z moich obserwacji wynika, że reklamy zasłaniające okna w tramwajach zostały wykonane na zlecenie: Miasta Katowice (budżet obywatelski), NOSPR oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Gorszy zwłaszcza reklama zlecona przez miasto Katowice. Rolą miasta jest dbanie o jakość przestrzeni publicznej, poprzez chociażby tworzenie uchwał krajobrazowych. Rolą miasta jest również zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej, zwłaszcza stosunkowo ekologicznej – tramwajowej. Natomiast celowe oszpecenie jednego z nowocześniejszych wagonów tramwajowych stanowi przeciwstawność ww. zadań miasta. Zauważyć należy, że władze innych miast, które posiadają komunikację tramwajową nie godzą się na oklejanie okien wagonów tramwajowych reklamami. Te są niedopuszczalne np. we wspomnianym już wcześniej Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie i Bydgoszczy. Może warto czasem brać przykład z innych?
Nadto chcę zwrócić Państwa uwagę, że wyłączność na wykonywanie reklam na wagonach spółki Tramwaje Śląskie S.A., ma wspominana tu wielokrotnie spółka Business Consulting, podczas gdy inne agencje reklamowe również wykonują tego rodzaju zlecenia. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to korzystne finansowo dla spółki, której udziałowcami są samorządy?
Liczę na Państwa zainteresowanie estetyką taboru tramwajowego należącego do spółki Tramwaje Śląskie, a także na podjęcie z Państwa strony działań na rzecz przywrócenia normalności, tj. pełnej widzialności przez okna wagonów tramwajowych, kursujących po miastach Metropolii.

Łódzki Konstalarz
Posty: 34
Rejestracja: 22 kwie 2022, 04:25

Re: Reklamy na 2012N

#102 Post autor: Łódzki Konstalarz » 23 maja 2023, 00:14

Marek Olechnowicz pisze:
18 maja 2023, 12:51
Szanowni Państwo,
chciałbym zapytać Państwa - jako sympatyków komunikacji tramwajowej - co sądzicie o reklamach, które spółka Tramwaje Śląskie zamieszcza na swych wagonach? Od wielu lat walczę, niestety mało skutecznie, z tą reklamozą. Szczególnie irytuje mnie zaklejanie okien folią OWV. Ostatnio skierowałem następujące pismo do TŚ S.A., ZTM, władz i radnych wszystkich miast, po których kursują tramwaje, a także do podmiotów publicznych, które na tramwajach się reklamują:


Wielmożni Państwo,

chciałbym zwrócić Państwa uwagę na problem uciążliwych dla pasażerów reklam, które umieszczane są na oknach wagonów tramwajowych spółki Tramwaje Śląskie S.A., a których elementy zasłaniają okna tychże wagonów, utrudniając, a wręcz uniemożliwiając pasażerom tramwajów wyglądanie przez nie. Samorządowa spółka Tramwaje Śląskie S.A. we współpracy z prywatną spółką Business Consulting od około 20 lat oszpeca swoje tramwaje, umieszczając na nich pstrokate, wielobarwne, przeskalowane, nieestetyczne reklamy. Zrozumiałym byłoby, w obecnej sytuacji ekonomicznej, gdzie mamy do czynienia ze wzrostem kosztów takich jak energia elektryczna uzyskiwanie dodatkowych wpływów przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. z tytułu działalności reklamowej, tym nie mniej jednak działalność ta winna posiadać pewne racjonalne ograniczenia, w tym przede wszystkim brak możliwości ekspozycji reklam na oknach wagonów tramwajowych. Jak dowiodę poniżej, możliwe jest uzyskiwanie większych przychodów z działalności reklamowej, przy jednoczesnym jej ucywilizowaniu. Do wykonywania reklam wielkoformatowych na tramwajach stosowana jest przez ich wykonawcę – spółkę Business Consulting folia typu one-way-vision (OWV). Wedle deklaracji spółki Tramwaje Śląskie S.A. przepuszczalność przedmiotowego tworzywa wynosi około 70%. Jest realnym, że okrągłe otwory w materiale tym stanowią 70% jego powierzchni, tym niemniej jego struktura sprawia, że po naklejeniu na szyby tramwaju wewnątrz panuje półmrok, a wyglądanie jest niemożliwe. Próby dostrzeżenia czegokolwiek za oknami tak oklejonego tramwaju męczą wzrok, niemożliwe jest odczytanie istotnych informacji na zewnątrz tramwaju. Widoczność dodatkowo pogarsza się w porze nocnej, a także w czasie opadów atmosferycznych. Powyższe skutkuje możliwością zgubienia się przez pasażerów (w znacznej mierze osób starszych), pominięcia przystanku – ogólnie utratą orientacji w terenie. Nie jest pomocny tu nawet system dynamicznej informacji pasażerskiej. Poniższa fotografia prezentuje realną widoczność przez folię OWV. Zaznaczyć warto, że pod reklamę wybierane są najczęściej wagony niskopodłogowe – w tym od jakiegoś czasu jedne z najnowszych w spółce - wagony typu Pesa 2012N. Nadmieniam, że przedmiotowe działania Tramwajów Śląskich S.A. stoją w jawnej sprzeczności z celami projektów unijnych realizowanych obecnie przez spółkę. I tak:
nie może być mowy o poprawie ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego dla podróżnych, bowiem komfort ulega w przypadku całkowitego oklejenia tramwaju drastycznemu pogorszeniu – a zatem o jakiejkolwiek atrakcyjności podróży tramwajem de facto pozbawionym okien nie może być mowy; wizerunek poprzez zachwianie spójnego systemu identyfikacji wizualnej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM – obrazowo legnie w gruzach
trudno mówić o zmniejszeniu udziału komunikacji indywidualnej na rzecz publicznej, gdy celowo pogarsza się komfort podróży tramwajami, osiągając przy tym minimalne zyski (o czym dalej). Osobiście z uwagi na ryzyko obsłużenia mojego kursu przez wagon oklejony reklamą, nie korzystam z komunikacji tramwajowej obsługiwanej przez Tramwaje Śląskie (nad czym ubolewam)
w mojej ocenie działania polegające na oklejaniu wagonów tramwajowych folią reklamową stoją w sprzeczności z postulowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. ograniczeniem negatywnego oddziaływania komunikacji tramwajowej na środowisko. Produkuje się bowiem do oklejenia każdego z wagonów kilkaset metrów kwadratowych różnego rodzaju folii, które zadrukowuje się farbami. Generuje to powstanie znacznej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które należy zutylizować. Nie jest to z pewnością postawa proekologiczna.

Należałoby w tym miejscu wspomnieć o aspekcie finansowym. W roku 2021 przychód z ogółu działalności reklamowej (a więc też z reklam na infrastrukturze, budynkach etc.) wyniósł w spółce Tramwaje Śląskie S.A. 355 059, 60 zł. przy ogólnym przychodzie na poziomie 242 410 870,53 zł, co stanowi niespełna 0,15 ogólnych przychodów spółki. Powstaje pytanie – czy warto oklejać okna w tramwajach dla tak niewielkich – w skali działalności przedsiębiorstwa przychodach? W mojej ocenie nie zmniejszyłoby przedmiotowych przychodów wycofanie możliwości oklejania okien przez reklamodawcę.

Przykład: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” zleciło spółce Business Consulting sp. z o.o. umieszczenie reklamy na wagonie niskopodłogowym Konstal/Alstom 116Nd o numerze inwentarzowym 806, należący do spółki Tramwaje Śląskie. Na wagonie tym została umieszczona grafika reklamowa, promująca jubileusz 95-lecia tej rozgłośni, oczywiście zaklejono wszystkie okna poza wyjściami ewakuacyjnymi. Zezwolono na roczny okres ekspozycji przez cały rok 2023. Zgodnie z informacją publiczną otrzymaną od spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” roczny koszt ekspozycji tej reklamy na wagonie tramwajowym wyniósł 5700 zł netto (sic!). Dodatkowo Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” uiściło należność w kwocie 12 500 zł netto spółce Business Consulting tytułem wykonania przedmiotowej reklamy. Z powyższego wynika, że dzienny przychód spółki Tramwaje Śląskie z tytułu umieszczenia przedmiotowej reklamy wynosi w zaokrągleniu 15,61 zł netto! A zatem jest to równowartość niespełna 4 najtańszych biletów jednorazowych ZTM Katowice. Obrazowo rzecz ujmując, reklama dziennie przynosi przychód analogiczny z przychodem osiągniętym przez przewiezienie tramwajem 4 pasażerów na krótkim odcinku. Powstaje pytanie – czy dla tak niewielkiego zysku warto pozbawiać pasażerów komfortu podróży? Nadto zauważyć należy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie na stronie internetowej: https://www.mpk.krakow.pl/pl/cennik-reklam/ (dostęp 17.05.2023) prezentuje cenniki reklam. Jest rzeczą oczywistą, że zaklejanie bocznych okien w wagonach tramwajowych jest absolutnie zabronione. Przewoźnik ten jednak dopuszcza ekspozycję materiałów reklamowych poniżej i powyżej linii okien. Zgodnie z informacją zawartą na wyżej przytoczonej stronie internetowej, roczny koszt ekspozycji reklamy wynosi na wagonie przegubowym, a więc analogicznym do posiadanego przez Tramwaje Śląskie S.A. wagonu typu 116Na wynosi 54 101 zł netto. A zatem blisko dziesięciokrotnie więcej aniżeli w spółce Tramwaje Śląskie (która swojego cennika nie podaje do wiadomości publicznej). Jeszcze raz należy w tym miejscu podkreślić, że krakowskie reklamy na tramwajach nie stanowią istotnej uciążliwości dla pasażerów, ponieważ nie umieszcza się na nich żadnych elementów na oknach. Nadto należy zauważyć, że potencjalnych odbiorców reklam w Krakowie jest mniej, aniżeli w miastach metropolii Silesia, Kraków bowiem zamieszkuje nieco ponad 800 000 mieszkańców, natomiast miasta, będące udziałowcami spółki Tramwaje Śląskie (wyłączając Gliwice) zamieszkuje łącznie około 1 400 000 mieszkańców. Proszę zatem wszystkich adresatów niniejszego pisma o wyjaśnienie czy też podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia tak ogromnej rozbieżności w kosztach ekspozycji reklam na tramwajach pomiędzy TŚ S.A., a MPK Kraków S.A. Nie jest również prawdą, że niemożliwe jest wykonanie ekspozycji na tramwajach z wyłączeniem szyb. Często bowiem te same kampanie realizowane są w Krakowie i GOP, przy czym projekty krakowskich reklam dostosowane są do wymogów tamtejszego przewoźnika i nie obejmują powierzchni okien.
Warto zaznaczyć, że skandalem w mojej ocenie jest przyczynianie się instytucji publicznych do drastycznego pogorszenia komfortu podróży tramwajami w GOP. I tak, na dzień dzisiejszy z moich obserwacji wynika, że reklamy zasłaniające okna w tramwajach zostały wykonane na zlecenie: Miasta Katowice (budżet obywatelski), NOSPR oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Gorszy zwłaszcza reklama zlecona przez miasto Katowice. Rolą miasta jest dbanie o jakość przestrzeni publicznej, poprzez chociażby tworzenie uchwał krajobrazowych. Rolą miasta jest również zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej, zwłaszcza stosunkowo ekologicznej – tramwajowej. Natomiast celowe oszpecenie jednego z nowocześniejszych wagonów tramwajowych stanowi przeciwstawność ww. zadań miasta. Zauważyć należy, że władze innych miast, które posiadają komunikację tramwajową nie godzą się na oklejanie okien wagonów tramwajowych reklamami. Te są niedopuszczalne np. we wspomnianym już wcześniej Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie i Bydgoszczy. Może warto czasem brać przykład z innych?
Nadto chcę zwrócić Państwa uwagę, że wyłączność na wykonywanie reklam na wagonach spółki Tramwaje Śląskie S.A., ma wspominana tu wielokrotnie spółka Business Consulting, podczas gdy inne agencje reklamowe również wykonują tego rodzaju zlecenia. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to korzystne finansowo dla spółki, której udziałowcami są samorządy?
Liczę na Państwa zainteresowanie estetyką taboru tramwajowego należącego do spółki Tramwaje Śląskie, a także na podjęcie z Państwa strony działań na rzecz przywrócenia normalności, tj. pełnej widzialności przez okna wagonów tramwajowych, kursujących po miastach Metropolii.

Czy mógłbyś przestać wygłaszać swoje wywody dalej niż poza stroną na fejsie? Tutaj ten wpis jest totalnie nie na miejscu moim zdaniem i licze na jego usunięcie, my tutaj wpisujemy jaka reklama jeździ na danym wagonie i gdzieś mamy to czy okna są zaklejone czy nie bo nas to nie obchodzi...
Pasja ma łączyć a nie dzielić :D
Linia 10: Ruda Śląska Chebzie Pętla - Bytom Szkoła Medyczna.

Nex838
Posty: 1356
Rejestracja: 29 gru 2017, 01:55
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Reklamy na 2012N

#103 Post autor: Nex838 » 23 maja 2023, 07:31

Ale to jednak forum dyskusyjne. Każdy tutaj ma prawo do wyrażenia swojej opinii.

Swoją prywatną opinię na temat treści postu schowam do kieszeni, ale w sumie skoro wywód tyczy się ogółem reklam na tramwajach, to znajduje się w złym wątku.
Zachęcam do wrzucania zdjęć na forumową galerię!

Marek Olechnowicz
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2023, 12:38

Re: Reklamy na 2012N

#104 Post autor: Marek Olechnowicz » 23 maja 2023, 13:55

Proszę zatem poniżej wykaz wszystkich reklam, które obecnie są eksponowane na tramwajach.

Osobiście uważam reklamy w takiej formie jako szczytowy przejaw bylejakości i troski o estetykę. Coraz więcej miast pozbywa się reklam w takiej formie. W ogóle reklamoza - nie tylko na tramwajach, ale i na budynkach, billboardach jest wyrzucana z coraz większej ilości miast ( np.Gdańsk, Sopot, Kraków). Dlaczego nie z tworu o nazwie GZM?
Zdanie podobne do mojego ma wiele osób, zbieram obecnie podpisy osób (zwykłych pasażerów) oburzonych zaklejaniem szyb i jest ich już bardzo dużo. Poza tym to się zwyczajnie nie opłaca, bo ceny są rażąco niskie.
Ciekawy byłem po prostu, czy nie jest waszym zdaniem lepiej przyswajalną taka forma reklamy, jak w Krakowie. Ot, tyle.
wykaz reklam.JPG

Awatar użytkownika
IgorMike
Posty: 2817
Rejestracja: 08 sty 2018, 19:38
Lokalizacja: Świętochłowice

Re: Reklamy na 2012N

#105 Post autor: IgorMike » 25 maja 2023, 06:54

Marek Olechnowicz pisze:
23 maja 2023, 13:55
Zdanie podobne do mojego ma wiele osób, zbieram obecnie podpisy osób (zwykłych pasażerów) oburzonych zaklejaniem szyb i jest ich już bardzo dużo.
A pod czym konkretnie te podpisy i co masz nadzieję osiągnąć ich zbieraniem?

Marek Olechnowicz
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2023, 12:38

Re: Reklamy na 2012N

#106 Post autor: Marek Olechnowicz » 25 maja 2023, 12:42

Pod wnioskiem o zaniechanie umieszczania reklam na oknach kierowanym do Tramwajów Śląskich S.A. ZTM jest kontynuatorem starej umowy z KZK-GOP, która dopuszcza tego rodzaju reklamy. Dodatkowo w najbliższym czasie poinformuję Radę Nadzorczą TŚ S.A. o moich ustaleniach.
Moim celem jest ucywilizowanie reklam w Tramwajach Śląskich przynajmniej poprzez wyłączenie wszystkich okien z możliwości i oklejania.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2023, 12:42 przez Marek Olechnowicz, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
elot360
Posty: 2794
Rejestracja: 21 lip 2013, 21:12
Lokalizacja: Bytom - Szombierki
Kontakt:

Re: Reklamy na 2012N

#107 Post autor: elot360 » 25 maja 2023, 17:13

Łódzki Konstalarz pisze:
23 maja 2023, 00:14
Czy mógłbyś przestać wygłaszać swoje wywody dalej niż poza stroną na fejsie?
Skoro już o tym mowa, ktoś może podlinkować tą stronę na fejsie?
Make Galeria Szynowy Śląsk great again!
galeria/


Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#109 Post autor: Krzyżyk1007 » 29 maja 2023, 15:38

#829 w reklamie Madej Wróbel Kiełbasa Zbójnicka
Załączniki
20230529_153639.jpg

Łódzki Konstalarz
Posty: 34
Rejestracja: 22 kwie 2022, 04:25

Re: Reklamy na 2012N

#110 Post autor: Łódzki Konstalarz » 29 maja 2023, 15:44

Komentarz o reklamie na oknach za 3... 2... 1...
Pasja ma łączyć a nie dzielić :D
Linia 10: Ruda Śląska Chebzie Pętla - Bytom Szkoła Medyczna.

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#111 Post autor: patryk01 » 30 maja 2023, 11:58

#830 Madej wróbel

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#112 Post autor: patryk01 » 05 cze 2023, 12:43

Marek Olechnowicz pisze:
23 maja 2023, 13:55
Proszę zatem poniżej wykaz wszystkich reklam, które obecnie są eksponowane na tramwajach.

Osobiście uważam reklamy w takiej formie jako szczytowy przejaw bylejakości i troski o estetykę. Coraz więcej miast pozbywa się reklam w takiej formie. W ogóle reklamoza - nie tylko na tramwajach, ale i na budynkach, billboardach jest wyrzucana z coraz większej ilości miast ( np.Gdańsk, Sopot, Kraków). Dlaczego nie z tworu o nazwie GZM?
Zdanie podobne do mojego ma wiele osób, zbieram obecnie podpisy osób (zwykłych pasażerów) oburzonych zaklejaniem szyb i jest ich już bardzo dużo. Poza tym to się zwyczajnie nie opłaca, bo ceny są rażąco niskie.
Ciekawy byłem po prostu, czy nie jest waszym zdaniem lepiej przyswajalną taka forma reklamy, jak w Krakowie. Ot, tyle.

wykaz reklam.JPG
Gdzie można znaleźć taką stronę z takimi informacjami reklam ?
Ostatnio zmieniony 05 cze 2023, 12:43 przez patryk01, łącznie zmieniany 1 raz.

Marek Olechnowicz
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2023, 12:38

Re: Reklamy na 2012N

#113 Post autor: Marek Olechnowicz » 08 cze 2023, 22:00

Można zawnioskować do TŚ S.A. o udostępnienie informacji publicznej i oni mają obowiązek tego rodzaju informacje przekazać.

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#114 Post autor: patryk01 » 03 lip 2023, 09:22

#834 ma nową reklamę uniwersytetu śląskiego

Info do potwierdzenia #833 ma nową reklamę
Ostatnio zmieniony 03 lip 2023, 09:22 przez patryk01, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
elot360
Posty: 2794
Rejestracja: 21 lip 2013, 21:12
Lokalizacja: Bytom - Szombierki
Kontakt:

Re: Reklamy na 2012N

#115 Post autor: elot360 » 03 lip 2023, 09:25

Potwierdzam że wagon #833 ma jakąś żółto granatową reklamę
Make Galeria Szynowy Śląsk great again!
galeria/

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#116 Post autor: patryk01 » 03 lip 2023, 20:52

elot360 pisze:
03 lip 2023, 09:25
Potwierdzam że wagon #833 ma jakąś żółto granatową reklamę
To jest Reklama Bruk SA
Ostatnio zmieniony 03 lip 2023, 20:52 przez patryk01, łącznie zmieniany 1 raz.

Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#117 Post autor: Krzyżyk1007 » 12 lip 2023, 09:06

#834 ma taką olepe UŚ o ekologii
Załączniki
Snapchat-1382730004.jpg

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#118 Post autor: patryk01 » 12 lip 2023, 12:00

Krzyżyk1007 pisze:
12 lip 2023, 09:06
#834 ma taką olepe UŚ o ekologii
Ja mam lepsze i dawno już jest
Załączniki
received_1012537463230285.jpeg

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#119 Post autor: patryk01 » 17 lip 2023, 21:50

#841 czerwony bez reklamy

Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#120 Post autor: Krzyżyk1007 » 20 lip 2023, 14:34

patryk01 pisze:
12 lip 2023, 12:00
Krzyżyk1007 pisze:
12 lip 2023, 09:06
#834 ma taką olepe UŚ o ekologii
Ja mam lepsze i dawno już jest
czy lepsze to wątpię, ale chodzi o to, że olepa się zmieniła, ale reklamuje to samo.

Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#121 Post autor: Krzyżyk1007 » 03 sie 2023, 13:40

#841 w reklamie Marecki

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#122 Post autor: patryk01 » 06 sie 2023, 14:18

#838 ma reklamę Rawa blues festival

#530+540
Posty: 1558
Rejestracja: 10 kwie 2019, 12:57
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Reklamy na 2012N

#123 Post autor: #530+540 » 07 sie 2023, 12:07

#845 w reklamie Diety od brokuła
Brygada jest w wojsku, plan jest na bitwę - na torach jest POCIĄG

Seba77
Posty: 11330
Rejestracja: 25 sie 2012, 10:14
Lokalizacja: Pszczyna

Re: Reklamy na 2012N

#124 Post autor: Seba77 » 08 sie 2023, 08:02

#834 ma nową reklamę odnośnie Coca Coli.

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#125 Post autor: patryk01 » 22 wrz 2023, 14:04

#834 bez reklamy
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2023, 14:04 przez patryk01, łącznie zmieniany 2 razy.

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#126 Post autor: patryk01 » 22 wrz 2023, 14:05

#845 nowa reklama łap izotonik DrWitt

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#127 Post autor: patryk01 » 02 paź 2023, 11:18

Czy widział ktoś na trasie #821?

mlody_ponczek
Posty: 252
Rejestracja: 14 wrz 2021, 21:32
Lokalizacja: Bytom

Re: Reklamy na 2012N

#128 Post autor: mlody_ponczek » 03 paź 2023, 06:56

patryk01 pisze:
02 paź 2023, 11:18
Czy widział ktoś na trasie #821?
Tak wczoraj wieczorem jeździł na 0
Linia 5: Zaborze Pętla - Zabrze Plac Wolności - Biskupice Zamkowa - Szombierki Ratusz - Bytom Zamłynie - Bytom Plac Sikorskiego
Linia 18 Chebzie Pętla - Ruda Południowa - Kuźnica Rudzka - Szombierki Ratusz - Bytom Plac Sikorskiego

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#129 Post autor: patryk01 » 03 paź 2023, 08:31

mlody_ponczek pisze:
03 paź 2023, 06:56
patryk01 pisze:
02 paź 2023, 11:18
Czy widział ktoś na trasie #821?
Tak wczoraj wieczorem jeździł na 0
Dostał nową reklamę ?

mlody_ponczek
Posty: 252
Rejestracja: 14 wrz 2021, 21:32
Lokalizacja: Bytom

Re: Reklamy na 2012N

#130 Post autor: mlody_ponczek » 03 paź 2023, 18:32

patryk01 pisze:
03 paź 2023, 08:31
mlody_ponczek pisze:
03 paź 2023, 06:56
patryk01 pisze:
02 paź 2023, 11:18
Czy widział ktoś na trasie #821?
Tak wczoraj wieczorem jeździł na 0
Dostał nową reklamę ?
Nie, jest czysty.
Linia 5: Zaborze Pętla - Zabrze Plac Wolności - Biskupice Zamkowa - Szombierki Ratusz - Bytom Zamłynie - Bytom Plac Sikorskiego
Linia 18 Chebzie Pętla - Ruda Południowa - Kuźnica Rudzka - Szombierki Ratusz - Bytom Plac Sikorskiego

Damien
Posty: 3336
Rejestracja: 20 gru 2015, 15:54
Lokalizacja: Siemianowice Śl.

Re: Reklamy na 2012N

#131 Post autor: Damien » 05 paź 2023, 21:38

#837 ma po jednej stronie trambox pion wyborczy. Tego jeszcze nie grali na Pesach.

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#132 Post autor: patryk01 » 10 paź 2023, 16:19

Damien pisze:
05 paź 2023, 21:38
#837 ma po jednej stronie trambox pion wyborczy. Tego jeszcze nie grali na Pesach.
#836 też ma trambox pion wyborczy

#827 bez reklamy
Ostatnio zmieniony 10 paź 2023, 16:19 przez patryk01, łącznie zmieniany 1 raz.

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#133 Post autor: patryk01 » 20 lis 2023, 12:04

#829 ma tą samą co #833
#830 bez reklamy

Informacja do potwierdzenia #845 ma nową reklamę
Ostatnio zmieniony 20 lis 2023, 12:04 przez patryk01, łącznie zmieniany 2 razy.

Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#134 Post autor: Krzyżyk1007 » 21 lis 2023, 12:41

#829 ma reklamę Bruk S.A. ale nie tą samą co #833
Załączniki
received_217687174683421.jpeg

#530+540
Posty: 1558
Rejestracja: 10 kwie 2019, 12:57
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Reklamy na 2012N

#135 Post autor: #530+540 » 22 lis 2023, 14:02

#842 Katopolis
#845 Aluplast
Brygada jest w wojsku, plan jest na bitwę - na torach jest POCIĄG

Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#136 Post autor: Krzyżyk1007 » 25 lis 2023, 14:36

#845 wygląda tak
Załączniki
20231125_143512.jpg

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#137 Post autor: patryk01 » 27 lis 2023, 16:32

#838 z reklama silesii

Makaronik451
Posty: 1
Rejestracja: 25 maja 2023, 20:34

Re: Reklamy na 2012N

#138 Post autor: Makaronik451 » 01 gru 2023, 08:07

Tak wygląda #842
Załączniki
DSC_6554.jpg

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#139 Post autor: patryk01 » 28 gru 2023, 21:10

#827 Śląskie centrum wolności i solidarności

#842 z nową reklamą Diety od brokuła
Załączniki
IMG_20231228_135211.jpg
Ostatnio zmieniony 28 gru 2023, 21:10 przez patryk01, łącznie zmieniany 2 razy.

Seba77
Posty: 11330
Rejestracja: 25 sie 2012, 10:14
Lokalizacja: Pszczyna

Re: Reklamy na 2012N

#140 Post autor: Seba77 » 31 gru 2023, 16:54

Również reklamę którą ma #842 posiada też #843.

Marek Olechnowicz
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2023, 12:38

Re: Reklamy na 2012N

#141 Post autor: Marek Olechnowicz » 07 sty 2024, 11:39

Moje protesty przynoszą pewien, choć nie w pełni zadawalający efekt. Po stronie z drzwiami w nowych realizacjach nie zakleja się okien. Jak widać da się zrobić reklamę, gdzie okna są niezasłonięte. Dlaczego zatem nie zaprzestać oklejania okien po stronie bez drzwi?

Nex838
Posty: 1356
Rejestracja: 29 gru 2017, 01:55
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Reklamy na 2012N

#142 Post autor: Nex838 » 07 sty 2024, 11:51

Tramwaje Śląskie już mają to do siebie, że zawsze sprawiają niepotrzebny opór. "Bo tak było, więc musi tak być".
Zachęcam do wrzucania zdjęć na forumową galerię!

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#143 Post autor: patryk01 » 08 sty 2024, 15:23

#838 z nową reklamą Agata meble

Trampesar6
Posty: 5906
Rejestracja: 23 cze 2015, 00:05
Lokalizacja: Siem-ce Śl.

Re: Reklamy na 2012N

#144 Post autor: Trampesar6 » 13 sty 2024, 18:08

#821 - Intel Extreme Masters
Linia nr 13: Siemianowice Plac Skargi - Katowice Plac Wolności
Linia nr 16: Wełnowiec - Brynów

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#145 Post autor: patryk01 » 06 mar 2024, 18:44

#837 festiwal polskiego rapu (2024.01.19)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2024, 18:44 przez patryk01, łącznie zmieniany 1 raz.

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#146 Post autor: patryk01 » 06 mar 2024, 18:45

#821 #827 #837 i #842 mają reklamę IKEA

Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#147 Post autor: Krzyżyk1007 » 11 mar 2024, 14:10

#831 w reklamiw decyduj o swoim mieście - Miasto Katowice

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#148 Post autor: patryk01 » 09 kwie 2024, 10:11

Info do potwierdzenia

#838 i #843 mają nowa reklame

Krzyżyk1007
Posty: 28
Rejestracja: 19 lut 2023, 10:05

Re: Reklamy na 2012N

#149 Post autor: Krzyżyk1007 » 09 kwie 2024, 13:21

Potwierdzam #838 reklamuje uniwersytet MERITO
Załączniki
20240409_131821.jpg

patryk01
Posty: 575
Rejestracja: 09 kwie 2019, 17:31

Re: Reklamy na 2012N

#150 Post autor: patryk01 » 09 kwie 2024, 14:02

Krzyżyk1007 pisze:
09 kwie 2024, 13:21
Potwierdzam #838 reklamuje uniwersytet MERITO
Za to #843 reklamuje Ryanair

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości